Редакционен съвет

 

            Ирена Тодорова                                                    Мартин Табаков
              Главен редактор                                             Заместник-главен редактор