Към читателите

Пред Вас е списание Conservative Quarterly. Появата на издание, което се позиционира с ясен идеологически профил е предизвикателство, както за търсенията на българските читатели, така и за състоянието на родния книжен пазар. Но доколкото именно консерватизмът кореспондира с ценностна ангажираност, която често се развива в конкуренция на текущите социални и политически обвивки, редакционният екип приема това предизвикателство. Ние не можем да бъдем в опозиция на времето, в което живеем, но това не означава, че ще си спестим възраженията, които имаме по отношение на някои негови проявления. Потребността от възникването на Conservative Quarterly е именно възражението ни. Възражение срещу нестихващия поток от леви издания, но най-вече на лявото мислене, от което „боледува” днешна Европа. Възражение срещу лявата политика, чийто инструментариум отстъпва на предизвикателствата, пред които е изправена България през последния четвърт век. Възражение и срещу обезличаването на десницата и подмяната й от политически играчи, които не кореспондират с нейната историческа хронология.

Ако на страниците на Conservative Quarterly намерят своето място различните измерения на консервативния мироглед, философия и политика,  и ако бъдат маркирани дискусионните аспекти на алтернативните ценностни парадигми, редакционният екип ще е изпълнил своята цел. А това означава, че изданието, което държите в ръцете си, има и своята просветителска амбиция: под формата на книжно тяло да предостави интелектуален уют на онези, чиито рецептори не намират удовлетворение от разхвърляните ценности на ляво-либералната сергия.

Богатата природа и разновидност на консерватизма не кореспондират с ограниченото внимание, което той получава в България, където проблемите на неговото развитие вълнуват най-вече специализираните среди. Последното прави така, че Conservative Quarterly ще има своя неизбежен академичен почерк. А първа грижа на академичния човек е да бъде обективен, и чак след това възпитан. Затова, простете ни, ако понякога нашата честност не кореспондира с това, което сте прочели в други издания.

Редакционният екип няма да рискува съдържанието и целите на изданието, заради неговата форма. Консерватизмът трябва да бъде „превеждан” на популярен език, понеже това е именно консервативно. Специализираният интерес би бил още по-полезен, ако успее да направи своите постижения достояние на максимално широк кръг от читатели.

Когато обаче говорим за консерватизъм или още по-общо – за десница, трябва ясно да си дадем сметка, че за разлика от социализма и либерализма, консервативното светоусещане не представлява стройна идеология или доктрина. И че за последните два века, то е имало толкова много и различни проявления, че е трудно дори да бъдат описани. Затова задача на Conservative Quarterly ще бъде да даде отговор и на въпроса, какъв консерватизъм ни е нужен днес. Още повече, че като страна, изградена върху самата линия на разлома между Азия, Евразия и Европа, България е обречена всяко нейно следващо поколение, отново и отново да се изправя пред свой собствен цивилизационен избор и да решава едно и също геополитическо уравнение. По тази причина каква ще бъде българската десница само на пръв поглед е академичен въпрос, доколкото в дълбочина той е пряко свързан с фундаменталното питане „Кои сме ние?“. Conservative Quarterly има своя категоричен отговор на този въпрос и няма да се бои да го даде.

Това, разбира се, е мисия, която е непостижима без активното сътрудничество най-вече на пишещите в списанието. Както ще се убедите, в настоящото издание умишлено сме предпочели авторите да съвпадат почти напълно с редакционната колегия и редакционния съвет на Conservative Quarterly. Причината – искаме този първи брой да бъде максимално представителен за ценностите и принципите в които вярваме. Както ще се уверите, някои от авторите ни вече имат забележимо присъствие в публичния дебат в България и активно допринасят в дискутирането на актуалните политически въпроси. Други, може би тепърва ще придобият подобна легитимност, включително и посредством страниците на списанието.

В рамките на четири броя в годината, Conservative Quarterly ще се опита да бъде аналитична трибуна, която диагностицира различните измерения на десницата, в разнообразния й житейски периметър: български, европейски, световен. А това вече далеч не е толкова въпрос на мастило, печатница, дизайн и разпространение, колкото представлява отговорност пред читателя. Надяваме се да сме на неговата висота.