Краят на либералния консенсус и неговите неоспорими очевидности

Петър Николов-Зиков е завършил Класическата гимназия, бакалавър по Политология и магистър по Политически мениджмънт на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по История и главен асистент в Нов български университет. Автор на четири монографии. От 2017 г. е заместник-министър на образованието и науката. Тончо Краевски е завършил Класическата гимназия и следва Право в СУ „Св. Климент … Продължете с четенето на Краят на либералния консенсус и неговите неоспорими очевидности