Conservative Quarterly става издание на Сиела

ciela

На 14 септември 2017 г. председателят на Института за дясна политика и главен редактор на Conservative Quarterly д-р Ирена Тодорова и председателят на Борда на директорите на издателство Сиела Норма Веселин Тодоров, сключиха договор с който ИДП дари собствеността върху списанието на Сиела. Смяната в собствеността по никакъв начин няма да промени нито управлението на списанието, чийто главен редактор остава Ирена Тодорова, нито редакционната политика. Целта на промяната е да се осигури по-добро разпространение на Conservative Quarterly, адекватно на високите изисквания на читателите му.

 

Comments: no replies

Join in: leave your comment