Излезе първи и втори брой на Conservative Quarterly за 2016 г.

new

Излезе поредният брой (1-2 за 2016 г.) на Conservative Quarterly. Този път основната му тема е Brexit и дебатите за бъдещето на Европа и на Великобритания, които той повдигна. В рубриката, посветена на българското консервативно наследство  са публикувани уникални текстове на патриарха на българската литература Иван Вазов, чиято политическа деятелност като лице на консервативната Народна партия днес е слабо позната..

 

Comments: no replies

Join in: leave your comment